Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος – Satellite Terminal Building

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Αντικείμενο

:

Eργασίες ξηρής δόμησης, μεταλλικές οροφές

Ανάδοχος

:

Τομή ΑΒΕΤΕ

Διάρκεια

:

Φεβρουάριος 2018 – Μάϊος 2018

Προϋπολογισμός

:

250.000,00 €

 

Με στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης κίνησης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στη πλήρη λειτουργία του νέου τερματικού σταθμού (τέρμιναλ).

Πρόκειται για τον δορυφορικό σταθμό (satellite terminal), ο οποίος λειτουργούσε περιστασιακά και προκειμένου να καλύπτει ανάγκες σε ημέρες αιχμής της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο δορυφορικός τερματικός σταθμός (Satellite Terminal) χρησιμοποιείται από εταιρείες χαμηλού κόστους . Η πρόσβαση γίνεται μέσω υπογείου διαδρόμου από τον κύριο αεροσταθμό.

Η CMG εκτέλεσε τις εργασίες αποξηλώσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και ανακατασκευής του κτιρίου με τοποθέτηση νέων μεταλλικών οροφών Hunter Douglas, κατασκευών ξηρής δόμησης , προσαρμογή και επανατοποθέτηση χώρων καπνίσματος, booth, κινητού εξοπλισμού και πινακίδων, και σκυροδεμάτων με αντικραδασμική υποδομή για την έδραση μηχανημάτων.

SHARE THIS