Οικίες στη Μύκονο

Τόπος Άγιος Σώστης
Αντικείμενο Μονώσεις & Ξηρή δόμηση & Εξωτερική θερμοπρόσωψη
Ανάδοχος Beach Rocks Properties
Διάρκεια Μάρτιος 2019- Μάρτιος 2020
Προϋπολογισμός 130.000,00 €

Η CMG ανέλαβε την εξωτερική θερμομόνωση, την  στεγανοποίηση των οροφών και την εσωτερική δόμηση τριών κατοικιών στον Άγιο Σώστη  της Μυκόνου.

Η εξωτερική θερμομόνωση έγινε με το σύστημα κέλυφος ( EPS80 grey) και με ακρυλικό σοβά fine 1 χιλ. Η υγρομόνωση έγινε με τοποθέτηση μεμβράνης πολυολεφίνης  SARNAFILL TG-66 πάχους 1,5 χιλ.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email