Οικίες στη Μύκονο


Άγιος Σώστης

Αντικείμενο

:

Μονώσεις & Ξηρή δόμηση & Εξωτερική θερμοπρόσωψη

Ανάδοχος

:

Beach Rocks Properties

Διάρκεια

:

Μάρτιος 2019- Μάρτιος 2020

Προϋπολογισμός

:

130.000,00 €

Η CMG ανέλαβε την εξωτερική θερμομόνωση, την  στεγανοποίηση των οροφών και την εσωτερική δόμηση τριών κατοικιών στον Άγιο Σώστη  της Μυκόνου.

Η εξωτερική θερμομόνωση έγινε με το σύστημα κέλυφος ( EPS80 grey) και με ακρυλικό σοβά fine 1 χιλ. Η υγρομόνωση έγινε με τοποθέτηση μεμβράνης πολυολεφίνης  SARNAFILL TG-66 πάχους 1,5 χιλ.

SHARE THIS