Οικία στη Πεντέλη

 

Παλαιά Πεντέλη

Αντικείμενο

:

Ανακατασκευή 

Αρχιτεκτονική μελέτη

:

MP Architects

Αρχιτέκτων

:

Μαρία Παρασκευοπούλου

Διάρκεια

:

Μάιος 2018- Σεπτέμβριος 2018

Προϋπολογισμός

:

100.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης της οικίας στη παλαιά Πεντέλη. Οι εργασίες περιελάμβαναν καθαιρέσεις υπαρχόντων εσωτερικών επενδύσεων, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υδραυλικές εργασίες, ξύλινα δάπεδα, αποξήλωση και κατασκευή νέου τζακιού, ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή και εξοπλισμό νέων λουτρών, κατασκευές ξηρής δόμησης σε οροφές και τοίχους, μονώσεις, ρολά, ταπετσαρίες, τσιμεντοκονίες, φωτισμό και χρωματισμούς.

SHARE THIS