Οικία στη Πεντέλη

Τόπος Παλαιά Πεντέλη
Αντικείμενο Ανακατασκευή
Ανάδοχος Μαρία Παρασκευοπούλου
Διάρκεια Μάιος 2018- Σεπτέμβριος 2018
Προϋπολογισμός 100.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης της οικίας στη παλαιά Πεντέλη. Οι εργασίες περιελάμβαναν καθαιρέσεις υπαρχόντων εσωτερικών επενδύσεων, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υδραυλικές εργασίες, ξύλινα δάπεδα, αποξήλωση και κατασκευή νέου τζακιού, ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή και εξοπλισμό νέων λουτρών, κατασκευές ξηρής δόμησης σε οροφές και τοίχους, μονώσεις, ρολά, ταπετσαρίες, τσιμεντοκονίες, φωτισμό και χρωματισμούς.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email