Οικία στη Κηφισιά


Κηφισιά Ατικκής

Αντικείμενο

:

Ολοκληρωμένη κατασκευή

Αρχιτέκτων

:      

Βάσω Παπαθανασίου

Διάρκεια

:

Νοέμβριος 2016- Νοέμβριος 2017

Προϋπολογισμός

:

100.000,00 €

 

Η CMG  ανέλαβε τη συνολική ανακατασκευή παλαιάς μονοκατοικίας του 1935 στη Κηφισιά, από την έκδοση αδείας μέχρι τη πλήρη αποπεράτωσή της. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις υπαρχόντων εσωτερικών διαρρυθμίσεων – πατωμάτων – οροφών, ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού, Η/Μ εργασίες, ανακατασκευή στέγης, κουφώματα, επενδύσεις, επιχρίσματα, χρωματισμούς.

 

SHARE THIS