Οικία στη Κηφισιά

Τόπος Κηφισιά Αττικής
Αντικείμενο Ολοκληρωμένη κατασκευή
Ανάδοχος Βάσω Παπαθανασίου
Διάρκεια Νοέμβριος 2016- Νοέμβριος 2017
Προϋπολογισμός 100.000,00 €

Η CMG  ανέλαβε τη συνολική ανακατασκευή παλαιάς μονοκατοικίας του 1935 στη Κηφισιά, από την έκδοση αδείας μέχρι τη πλήρη αποπεράτωσή της. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις υπαρχόντων εσωτερικών διαρρυθμίσεων – πατωμάτων – οροφών, ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού, Η/Μ εργασίες, ανακατασκευή στέγης, κουφώματα, επενδύσεις, επιχρίσματα, χρωματισμούς.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email