Νέα Πτέρυγα Χειρουργείων – Α & Β Φάση, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

 

Υψηλάντου & Μαρασλή, Αθήνα

Αντικείμενο

:

Εργασίες Ξηρής Δόμησης, Μεταλλικές Οροφές

Ανάδοχος

:

Άκτωρ Α.Ε.

Διάρκεια

:

Μάρτιος 2014 – Σεπτέμβριος 2014

Μάρτιος 2016 – Ιούλιος 2016

Προϋπολογισμός

:

800.000,00 €

Μία ολοκληρωμένη υπερσύγχρονη μονάδα περίθαλψης κατασκευάστηκε στον ίδιο χώρο όπου βρίσκονται οι υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου του Ευαγγελισμού χρηματοδοτούμενη από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Η προσθήκη της νέας πτέρυγας είναι συνολικής επιφάνειας 14.000 m². Τελειοποιήθηκε σε δύο φάσεις ξεκινώντας το 2013 και ολοκληρώνοντας το 2016, και  περιλαμβάνει ακτινοδιαγνωστικούς θαλάμους και νέα χειρουργεία.

Η CMG εκτέλεσε όλες τις εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης με ξηρή δόμηση (χωρίσματα, επενδύσεις, αεροστεγείς κασέτες αλουμινίου, λωρίδες αλουμινίου).

Στους ελεγχόμενους χώρους με απαιτήσεις θωράκισης από ακτινοβολία έγινε συνεχής επένδυση από φύλλο μολύβδου που ακολούθησε όλο το ανάπτυγμα των τοίχων (επένδυση δοκών, κασωμάτων πορτών και παραθύρων, ηλεκτρομηχανολογικών διελεύσεων. Ειδική μέριμνα  απαιτήθηκε στην ενίσχυση του σκελετού ξηρής δόμησης (πύκνωση, ενίσχυση με φύλλα λαμαρίνας) ώστε να φέρει με επάρκεια τα αυξημένα φορτία τόσο της θωράκισης μολύβδου, όσο και της τελικής αντιμικροβιακής επικάλυψης.

SHARE THIS