Κτήριο γραφείων στη Bαρυμπόμπη Aττικής

 

Βαρυμπόμπη Αττικής

 

 

Αντικείμενο

:

Ενίσχυση, ανακατασκευή, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών τμημάτων κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.100 τμ και περιβάλλοντα χώρου 4.000 τμ

Αρχιτέκτων

:

Κοκκίνου – Κούρκουλας

Διάρκεια

:

Ιανουάριος 2018 – Νοέμβριος 2018

Προϋπολογισμός

:

250.000,00 €

 

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες καθαιρέσεων και αποκομιδής  των προϊόντων επιχρισμάτων , επιφανειών και αρμών λιθοδομής, οπτοπλινθοδομών, σκυροδεμάτων, στεγών όπως και  όλων των δομικών και οικοδομικών στοιχείων( κουφώματα, ξύλινες σκάλες, πατάρι, επενδύσεις και είδη υγιεινής )και δαπεδοστρώσεων πέτρας και μαρμάρων (προς  επαναχρησιμοποίηση).

Εκτέλεσε τις εργασίες ενίσχυσης της παλιάς λιθοδομής, αποκατάστασης του αρμολογήματος νέων οπτοπλινθοδομών και λιθοδομών, ανακατασκευής των επιχρισμάτων και νέων σκυροδετήσεων.

Ανακατασκευάστηκαν τα δάπεδα των κυρίων χώρων, επανατοποθετήθηκαν επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων, τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίων, έγιναν κατασκευές ξηρής δόμησης, χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών τοίχων. Έγιναν μονώσεις των οροφών και κατασκευή νέας κεραμοσκεπής.

SHARE THIS