Κτήριο γραφείων στη Bαρυμπόμπη Aττικής

Τόπος Βαρυμπόμπη, Αττική
Αντικείμενο Ενίσχυση, ανακατασκευή, διαμόρφωση, μετατροπή εσωτερικών και εξωτερικών τμημάτων κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2100τμ και περιβάλλοντος χώρου 4000τμ.
Ανάδοχος Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κοκκίνου – Κούρκουλας
Διάρκεια Ιανουάριος 2018 - Νοέμβριος 2018
Προϋπολογισμός 250.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες καθαιρέσεων και αποκομιδής  των προϊόντων επιχρισμάτων , επιφανειών και αρμών λιθοδομής, οπτοπλλινθοδομών, σκυροδεμάτων, στεγών όπως και  όλων των δομικών και οικοδομικών στοιχείων (κουφώματα ξύλινες σκάλες, πατάρι επενδύσεις, είδη υγιεινής) και δαπεδοστρώσεων πέτρας και μαρμάρων (προς  επαναχρησιμοποίηση). Εκτέλεσε τις εργασίες ενίσχυσης της παλιάς λιθοδομής , αποκατάστασης του αρμολογήματος νέων οπτοπλινθοδομών και λιθοδομών, ανακατασκευής των επιχρισμάτων και νέων σκυροδετήσεων. Ανακατασκευάστηκαν τα δάπεδα των κυρίων χώρων επανατοποθετήθηκαν επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίων έγιναν κατασκευές ξηρής δόμησης χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών τοίχων. Έγιναν μονώσεις των οροφών και κατασκευή νέας κεραμοσκεπής.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email