Κέντρο Τύπου (Ι.B.C.) και TV Tower Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Rio 2016

Τόπος Rio de Janeiro, Βραζιλία
Αντικείμενο Διοίκηση Έργου (εργασίες ξηρής δόμησης, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συντήρηση)
Ανάδοχος Technoglobal AG
Διάρκεια Οκτώβριος 2015 – Mάιος 2016
Προϋπολογισμός

Η κατασκευή περιλαμβάνει:

 • Τοίχους από σύνθετα πανέλα με πυρήνα από πετροβάμβακα σε διάφορα πάχη και με απλή ή ηχομονωτική διάτρητη επικάλυψη λαμαρίνας, ψευδοροφές από ορυκτή ίνα, επενδύσεις δαπέδων με μοκέτες και βινυλικά ρολά.
 • HVAC με εύκαμπτους αεραγωγούς και μεταλλικά κανάλια, στόμια και plenum/spider boxes με dampers.
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δικτύων με πίνακες και power rooms. Πρίζες, διακόπτες και φώτα σε όλους τους χώρους.
 • Ηχομονωτικές κατασκευές στα studios και τα δωμάτια editing και παραγωγής.
 • Πόρτες πυράντοχες, απλές και ηχομονωτικές.
 • Σύστημα access control.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης.
 • Σημάνσεις.

Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν:

Για τα οικοδομικά:

 • 80.000 m2  Panels
 • 1.500  pcs Πόρτες
 • 350.000 kg Σιδηροκατασκευής
 • 37.000 m2 Ψευδοροφής
 • 40.000 m2 Πατώματος
 • 170  Παράθυρα

Για τα ηλεκτρολογικά:

 • 6.000 pcs Lights
 • 10.000 m Cable trays
 • 65.000 m Feeder Cables
 • 450 pcs Electrical Panels
 • 500.000 m Domestic/ Technical Wiring, Fire Detection, BMS & Access
 • 1.200 pcs Industrial & 7.500 Domestic/ Technical Power Outlets

Για τα συστήματα
θέρμανσης, εξαερισμού
και κλιματισμού (HVAC):

 • 48.000 m Flexible Ducts
 • 5.000 pcs Supply/ Return Diffusers
 • 1.100 pcs Sound Boots
 • 2.000 pcs Spider Boxes
SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email