Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (Ι.B.C.) και TV Tower Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Rio 2016

 

Rio de Janeiro, Βραζιλία

 

Αντικείμενο

:

Διοίκηση Έργου (εργασίες ξηρής δόμησης, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συντήρηση)

Κύριος έργου

:

Olympic Broadcasting Services

Ανάδοχος

:        

Technoglobal AG

Διάρκεια

:

Οκτώβριος 2015 – Mάιος 2016

   

Η κατασκευή περιλαμβάνει:

 • Τοίχους από σύνθετα πανέλα με πυρήνα από πετροβάμβακα σε διάφορα πάχη και με απλή ή ηχομονωτική διάτρητη επικάλυψη λαμαρίνας, ψευδοροφές από ορυκτή ίνα, επενδύσεις δαπέδων με μοκέτες και βινυλικά ρολά.
 • HVAC με εύκαμπτους αεραγωγούς και μεταλλικά κανάλια, στόμια και plenum/spider boxes με dampers.
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δικτύων με πίνακες και power rooms. Πρίζες, διακόπτες και φώτα σε όλους τους χώρους.
 • Ηχομονωτικές κατασκευές στα studios και τα δωμάτια editing και παραγωγής.
 • Πόρτες πυράντοχες, απλές και ηχομονωτικές.
 • Σύστημα access control.
 • Σύστημα πυρανίχνευσης.
 • Σημάνσεις.

Στο έργο χρησιμοποιήθηκαν:

Για τα οικοδομικά:

 • 80.000 m2  Panels
 • 1.500  pcs Πόρτες
 • 350.000 kg Σιδηροκατασκευής
 • 37.000 m2 Ψευδοροφής
 • 40.000 m2 Πατώματος
 • 170  Παράθυρα

Για τα ηλεκτρολογικά:

 • 6.000 pcs Lights
 • 10.000 m Cable trays
 • 65.000 m Feeder Cables
 • 450 pcs Electrical Panels
 • 500.000 m Domestic/ Technical Wiring, Fire Detection, BMS & Access
 • 1.200 pcs Industrial & 7.500 Domestic/ Technical Power Outlets

Για τα συστήματα
θέρμανσης, εξαερισμού
και κλιματισμού (HVAC):

 • 48.000 m Flexible Ducts
 • 5.000 pcs Supply/ Return Diffusers
 • 1.100 pcs Sound Boots
 • 2.000 pcs Spider Boxes
SHARE THIS