Κέντρο Τύπου (Ι.B.C.) και TV Tower Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Pyeongchang 2018, Νότια Κορέα

Τόπος Pyeongchang, Νότια Κορέα
Αντικείμενο Διοίκηση Έργου (εργασίες ξηρής δόμησης, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συντήρηση)
Ανάδοχος Technoglobal AG
Διάρκεια Μάιος 2017 – Φεβρουάριος 2018
Προϋπολογισμός

Η κατασκευή περιλαμβάνει:

  • Τοίχους από σύνθετα πανέλα με πυρήνα από πετροβάμβακα σε διάφορα πάχη και με απλή ή ηχομονωτική διάτρητη επικάλυψη λαμαρίνας, ψευδοροφές από ορυκτή ίνα, επενδύσεις δαπέδων με μοκέτες και βινυλικά ρολά.
  • HVAC με εύκαμπτους αεραγωγούς και μεταλλικά κανάλια, στόμια και plenum/spider boxes με dampers.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δικτύων με πίνακες και power rooms. Πρίζες, διακόπτες και φώτα σε όλους τους χώρους.
  • Ηχομονωτικές κατασκευές στα studios και τα δωμάτια editing  και παραγωγής.
  • Πόρτες πυράντοχες, απλές και ηχομονωτικές.
  • Σύστημα access control.
  • Σύστημα πυρανίχνευσης.
  • Σημάνσεις.
SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email