Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (Ι.B.C.) και TV Tower Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Pyeongchang 2018, Νότια Κορέα

 

Pyeongchang, Νότια Κορέα

Αντικείμενο

:

Διοίκηση Έργου (εργασίες ξηρής δόμησης, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συντήρηση)

Κύριος έργου

:

Olympic Broadcasting Services

Ανάδοχος

:

Technoglobal AG

Διάρκεια

:

Μάιος 2017 – Φεβρουάριος 2018

 

Η κατασκευή περιλαμβάνει:

  • Τοίχους από σύνθετα πανέλα με πυρήνα από πετροβάμβακα σε διάφορα πάχη και με απλή ή ηχομονωτική διάτρητη επικάλυψη λαμαρίνας, ψευδοροφές από ορυκτή ίνα, επενδύσεις δαπέδων με μοκέτες και βινυλικά ρολά.
  • HVAC με εύκαμπτους αεραγωγούς και μεταλλικά κανάλια, στόμια και plenum/spider boxes με dampers.
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δικτύων με πίνακες και power rooms. Πρίζες, διακόπτες και φώτα σε όλους τους χώρους.
  • Ηχομονωτικές κατασκευές στα studios και τα δωμάτια editing  και παραγωγής.
  • Πόρτες πυράντοχες, απλές και ηχομονωτικές.
  • Σύστημα access control.
  • Σύστημα πυρανίχνευσης.
  • Σημάνσεις.
SHARE THIS