Κατοικία στο Ψυχικό

 

Ψυχικό, Αττικής

  

Αντικείμενο

:

Ανακατασκευή κατοικίας

Αρχιτεκτονική μελέτη

:

MP Architects

Αρχιτέκτων

:

Μαρία Παρασκευοπούλου

Διάρκεια

:

Σεπτέμβριος 2018 – Μάιος 2019

Προϋπολογισμός

:

100.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες ανακατασκευής της κατοικίας. Αποξηλώθηκαν όλες οι εσωτερικές κατασκευές floor to ceiling και έγιναν νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με λέβητα αερίου, αντικατάσταση κουφωμάτων και ξυλουργικές εργασίες, αποξήλωση και κατασκευή νέου τζακιού, κατασκευή και εξοπλισμός νέων λουτρών, νέα χωρίσματα, επενδύσεις και οροφές από γυψοσανίδα, ξύλινα δάπεδα, εξωτερικά θερμομόνωση, μόνωση οροφής, φωτισμός και χρωματισμοί.

> Nέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση > Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης > Κατασκευή και εξοπλισμός νέων λουτρών > Επενδύσεις και οροφές > Μόνωση οροφής > Φωτισμός και χρωματισμοί.
Click Here
Previous slide
Next slide
> Nέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση > Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης > Κατασκευή και εξοπλισμός νέων λουτρών > Επενδύσεις και οροφές > Μόνωση οροφής > Φωτισμός και χρωματισμοί.
Previous slide
Next slide
SHARE THIS