Κατοικία στη Βούλα

 

Πανόραμα Βούλας

 

 

Αντικείμενο

:

Εργασίες ξηρής δόμησης

Ανάδοχος

:

Κεραμίδας Β.

Διάρκεια

:

Απρίλιος 2018 – Ιούνιος 2020

Προϋπολογισμός

:

250.000,00 €

Η κατοικία στη Βούλα, 800m2 κάτοψης σε τέσσερα επίπεδα, κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου με σύμμικτη κατασκευή και συστήματα ξηρής δόμησης. Στην  εξωτερική τοιχοποιία, και σε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των όψεων, η CMG τοποθέτησε συστήματα τσιμεντοσανίδας, ενώ και η εσωτερική διαμόρφωση (τοιχοποιίες, ψευδοροφές, ειδικές κατασκευές) έγινε με γυψοσανίδες.

SHARE THIS