Κατοικία στη Βούλα

Τόπος Πανόραμα Βούλας
Αντικείμενο Εργασίες ξηρής δόμησης
Ανάδοχος Κεραμίδας Β.
Διάρκεια Απρίλιος 2018 – σε εξέλιξη
Προϋπολογισμός 250.000,00 €

Η κατοικία στη Βούλα, 800m2 κάτοψης σε τέσσερα επίπεδα, κατασκευάστηκε εξ’ ολοκλήρου με σύμμικτη κατασκευή και συστήματα ξηρής δόμησης. Στην  εξωτερική τοιχοποιία, και σε όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των όψεων, η CMG τοποθέτησε συστήματα τσιμεντοσανίδας, ενώ και η εσωτερική διαμόρφωση (τοιχοποιίες, ψευδοροφές, ειδικές κατασκευές) έγινε με γυψοσανίδες.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email