Γραφεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τόπος Αθήνα
Αντικείμενο Ανακαίνιση
Ανάδοχος Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Αρχιτεκτονική μελέτη: MP Architecs / Αρχιτέκτων: Μαρία Παρασκευοπούλου
Διάρκεια Νοέμβριος 2012 - Μάρτιος 2013
Προϋπολογισμός 40.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης τμήματος των γραφείων της Ε.Ε στην Αθήνα. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις και αποκομιδή των παλιών κατασκευών, επενδύσεις υφισταμένων τοίχων και οροφών με γυψοσανίδες και έγχρωμα κρύσταλλα, ξυλουργικές εργασίες, δαπεδοστρώσεις, κατασκευή και εξοπλισμός νέων λουτρών, χρωματισμούς  και ηλεκτρολογικές εργασίες.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email