Γραφεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Αθήνα

Αντικείμενο

:

Ανακαίνιση

Ανάδοχος

:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αρχιτεκτονική μελέτη

:

MP Architects

Αρχιτέκτων

:

Μαρία Παρασκευοπούλου

Διάρκεια

:

Νοέμβριος 2012- Μάρτιος 2013

Προϋπολογισμός

:

40.000,00 €

Η CMG ανέλαβε τις εργασίες ανακαίνισης τμήματος των γραφείων της Ε.Ε στην Αθήνα. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις και αποκομιδή των παλιών κατασκευών, επενδύσεις υφισταμένων τοίχων και οροφών με γυψοσανίδες και έγχρωμα κρύσταλλα, ξυλουργικές εργασίες, δαπεδοστρώσεις, κατασκευή και εξοπλισμός νέων λουτρών, χρωματισμούς  και ηλεκτρολογικές εργασίες.

SHARE THIS