Εθνική Πινακοθήκη

Τόπος Λεωφόρος Βασ. Σοφίας, Αθήνα
Αντικείμενο Ενισχύσεις Φέροντος Οργανισμού
Ανάδοχος Τομή Α.Ε.
Διάρκεια 2014 – 2016
Προϋπολογισμός 100.000,00 €

H Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου ιδρύθηκε το 1900. Φιλοξενεί ιστορικές συλλογές που ξεκινούν από τη μεταβυζαντινή περίοδο, καλύπτουν την επτανησιακή ζωγραφική και με έργα που αντιπροσωπεύουν την καλλιτεχνική δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους έως και σήμερα.

Τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησε η επέκταση και η ανακατασκευή του υφιστάμενου κτιρίου της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η CMG ανέλαβε τμήμα των εργασιών ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού με τη χρήση μανδυών εκτοξευμένου σκυροδέματος, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, χημικές αγκυρώσεις και εφαρμογή ανθρακοϋφασμάτων.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email