Επέκταση Αερολιμένα Χανίων Ι. Δασκαλογιάννης

 

Χανιά

  

Αντικείμενο

:

Εργασίες Ξηρής Δόμησης, Μεταλλικές Οροφές

Ανάδοχος

:

Άκτωρ Α.Ε.

Διάρκεια

:

Νοέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

Προϋπολογισμός

:

1.560.000,00 €

Το αεροδρόμιο των Χανίων κατασκευάστηκε το 1954 για την εξυπηρέτηση πτήσεων εσωτερικού. Από το 1974 και μετά όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνής πτήση προς το αεροδρόμιο, η αυξημένη μετακίνηση των τουριστών δημιούργησε την ανάγκη για καινούργιες εγκαταστάσεις. Η ανακαίνιση και επέκταση του αεροδρομίου, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκ. χρηματοδοτήθηκε από ΕΣΠΑ και από το Ελληνκό Δημόσιο. Ο αεροσταθμός επεκτάθηκε, από 13.000m2 σε 31.000m2, ενώ το υφιστάμενο κτίριο αναδιαρρυθμίστηκε ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργική ενοποίησή του με την ανατολική και δυτική επέκταση ενώ κατασκευάστηκαν νέα κτίρια Πύργου Ελέγχου, Αμαξοστασίου και φύλαξης απορριμμάτων.

Αποξηλώθηκαν 12,000m2 ψευδοροφών, 7.400m2 από τις οποίες καθαρίστηκαν και επανατοποθετήθηκαν.

Συνολικά κατασκευάστηκαν 5.300m2 oροφής ορυκτών ινών, 18.900m2 μεταλλικών οροφών, 10.850m2 οροφών γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας, και 35.400m2 χωρίσματα και επενδύσεις γυψοσανίδας.

Για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών ηχομόνωσης από τον θόρυβο των αεροπλάνων εφαρμόστηκαν ειδικές λύσεις, όπως η τοποθέτηση πετροβάμβακα στην δομική οροφή, η κατασκευή διπλών οροφών (decke unter decke) με ειδικές αντικραδασμικές αναρτήσεις, και η επένδυση με ηχομονωτικό με φύλλο μολύβδου.

SHARE THIS