Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος – South Wing Expansion (SWE)

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος

Αντικείμενο

:

Εργασίες ξηρής δόμησης, καθαιρέσεις, μεταλλικές οροφές

Ανάδοχος

:

Άκτωρ Α.Ε.

Διάρκεια

:

Ιανουάριος 2019 – σε εξέλιξη

Προϋπολογισμός

:

1.200.000,00 €

 

Διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 28 Μαρτίου 2001, αντικαθιστώντας το αεροδρόμιο Ελληνικού.

Ο κεντρικός αεροσταθμός είναι επιφάνειας 160.000 τ.μ, Η επέκτασή του στη νοτιοδυτική πλευρά (South Wing Expansion), περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις 14.950 τ.μ.

H CMG εκτέλεσε τις εργασίες αποξηλώσεων και καθαιρέσεων των επικαλύψεων των όψεων και λοιπών στοιχείων (μεταλλικές κλίμακες, γρανιτεπενδύσεις) του υφιστάμενου κτηρίου για τη σύνδεσή του με τη νέα επέκταση. Υλοποίησε όλες τις νέες κατασκευές ξηρής δόμησης, (χωρίσματα, ψευδοροφές, τοιχοποιϊες κελύφους από τσιμεντοσανίδα) και τις μεταλλικές οροφές δοκίδων Hunter Douglas, ειδικές κατασκευές γυψοσανίδας σε χώρους retail και F&B.

SHARE THIS