Διαμόρφωση γραφείων Ergo A.E Ασφαλιστικής, Α & Β φάση


Λεωφόρος Συγγρού, Νέα Σμύρνη

Αντικείμενο

:

Εργασίες Ξηρής Δόμησης

Ανάδοχος

:

Άκτωρ Α.Ε.

Διάρκεια

:

Ιανουάριος 2017 – Σεπτέμβριος 2017

Προϋπολογισμός

:

80.000,00 €

Το κτίριο της Αγροτικής Ασφαλιστικής στη Λεωφόρο Συγγρού ανακαινίστηκε τμηματικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ergo Ασφαλιστικής. Η CMG εκτέλεσε εργασίες καθαιρέσεων/ αποξηλώσεων, και εσωτερικής αναδιαμόρφωσης είτε με προσαρμογή παλαιών στοιχείων είτε με νέες κατασκευές ξηρής δόμησης.

SHARE THIS