Διαμόρφωση γραφείων Ergo A.E Ασφαλιστικής, Α & Β φάση

Τόπος Λεωφόρος Συγγρού, Νέα Σμύρνη
Αντικείμενο Εργασίες Ξηρής Δόμησης
Ανάδοχος Άκτωρ Α.Ε.
Διάρκεια Ιανουάριος 2017 – Σεπτέμβριος 2017
Προϋπολογισμός 80.000,00 €

Το κτίριο της Αγροτικής Ασφαλιστικής στη Λεωφόρο Συγγρού ανακαινίστηκε τμηματικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ergo Ασφαλιστικής. Η CMG εκτέλεσε εργασίες καθαιρέσεων/ αποξηλώσεων, και εσωτερικής αναδιαμόρφωσης είτε με προσαρμογή παλαιών στοιχείων είτε με νέες κατασκευές ξηρής δόμησης.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email