Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Τόπος Πειραιάς, Αττικής
Αντικείμενο Εργασίες ενισχύσεων υφιστάμενων δομικών στοιχείων λιθοδομών
Ανάδοχος ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
Διάρκεια Μάρτιος 2015 – Ιούλιος 2018
Προϋπολογισμός 1.050.000 €

Η CMG εκτέλεσε τις εργασίες ενισχύσεων των δομικών στοιχείων με τη χρήση μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος C20/25,  χαλύβδινων οπλισμών S500c, βλήτρων σύνδεσης λιθοδομής με Φ.Ο οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας, αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών / λιθοδομών και τσιμεντενέσεις λιθοδομής με εισπίεση ενέματος αντοχής 10 MPa.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email