Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

 

Πειραιάς, Αττικής

Αντικείμενο

:

Εργασίες ενισχύσεων υφιστάμενων δομικών στοιχείων λιθοδομών

Ανάδοχος

:

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Διάρκεια

:

Μάρτιος 2015 – Ιούλιος 2018

Προϋπολογισμός

:

1.050.000,00 €

Η CMG εκτέλεσε τις εργασίες ενισχύσεων των δομικών στοιχείων με τη χρήση μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος C20/25,  χαλύβδινων οπλισμών S500c, βλήτρων σύνδεσης λιθοδομής με Φ.Ο οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας, αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών / λιθοδομών και τσιμεντενέσεις λιθοδομής με εισπίεση ενέματος αντοχής 10 MPa.

SHARE THIS