Ανακαίνιση Bar


Δροσιά ΑττικήςΑντικείμενο

:

Ολοκληρωμένη κατασκευή

Αρχιτέκτων

:

Βάσω Παπαθανασίου

Διάρκεια

:

Ιούνιος 2015 – Αύγουστος 2015

Προϋπολογισμός

:

60.000,00 €

Στο ισόγειο ενός κτιρίου με εμπορικά καταστήματα και γραφεία στο χώρο ενός mini market δημιουργήθηκε το bar-restaurant  DUETT. Η CMG ανέλαβε όλη την ανακατασκευή από την αποξήλωση floor to ceiling του παλιού χώρου, τη δημιουργία καινούργιων H/M υποδομών και τις οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εργασίες του νέου χώρου. Ο χρόνος πλήρης αποπεράτωσης δεν ξεπέρασε τους τρείς μήνες.

SHARE THIS