Ανακαίνιση Bar

Τόπος Δροσιά Αττικής
Αντικείμενο Ολοκληρωμένη κατασκευή
Ανάδοχος Βάσω Παπαθανασίου
Διάρκεια Ιούνιος 2015 – Αύγουστος 2015
Προϋπολογισμός 60.000,00 €

Στο ισόγειο ενός κτιρίου με εμπορικά καταστήματα και γραφεία στο χώρο ενός mini market δημιουργήθηκε το bar-restaurant  DUETT. Η CMG ανέλαβε όλη την ανακατασκευή από την αποξήλωση floor to ceiling του παλιού χώρου, τη δημιουργία καινούργιων H/M υποδομών και τις οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εργασίες του νέου χώρου. Ο χρόνος πλήρης αποπεράτωσης δεν ξεπέρασε τους τρείς μήνες.

SHARE THIS
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email