• ΟΛΑ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2018

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2018
2017

Αγροτική Ασφαλιστική / Εργασίες Ξηρής Δόμησης / 80.000.000€

2017
2017

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2017
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016
2016

J&P Άβαξ / Καθαιρέσεις / 15.000.000€

2016